Icon

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız  Seçpet Petrol Ürünleri olarak, müşteri ve çalışan memnuniyetini ve sağlığını esas alan kalite anlayışı ile çevreye saygılı, yasal şartlar doğrultusunda hizmet vermek ve bunu çağın ve teknolojik şartların gereklerine uygun olarak sürekli iyileştirmek için;

 • Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın katkıları ile karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı
 • Kalite ve yönetim sisteminin sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetim modelini mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırmayı
 • Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun yönetim sistemi yürütmeyi
 • İş ortaklarımızın gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla iş ortaklarımızın algı ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, iş ortaklarımızın memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı
 • Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması için yeteneğin tayin edilmesini ve belirlenmesi
 • Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, uygulanabilir şartlar için taahhütlerimizi yerine getirmek
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • İnsana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Müşteri odaklı olup müşteri memnuniyetini artırmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı taahhüt ediyoruz.