Icon

Mobil Polyrex™ 461 EP

Mobil Polyrex™ 461 EP, mükemmel aşırı basınç (EP) ve yük taşıma özellikleri olan kesme dayanımlı bir poliüre grestir.

Mobil Polyrex™ 461 EP, mükemmel aşırı basınç (EP) ve yük taşıma özellikleri olan kesme dayanımlı bir poliüre grestir.