Seçpet Petrol Ürünleri  Mobil Yağları Yetkili Distribütörü

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Değerli müşterilerimiz;

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağ üreten firmaların Şubat ayı sonuna kadar beyanlarını vermeleri gerekmektedir.
Aşağıda bize ulaşan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
 
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde motor yağı değişimi yapılan tüm yerlerin, 2011 yılı Şubat ayı sonuna kadar ekte örnekte belirtilen şekilde doldurulması gereken  Ek-2 beyan formunu doldurarak bağlı bulunmuş oldukları ilin Çevre ve Orman Müdürlüğüne beyanda bulunmaları gerekmektedir.

 

Bu bildirime ilave olarak Ayrıca Tehlikeli Atık Beyan Sistemi çerçevesinde atık üreticilerinin  http://cbs.cevreorman.gov.tr/sso/login.do sitesine giriş yaparak beyanda bulunmaları gerekmektedir. Tehlikeli Atık Beyan Sistemi çerçevesinde sisteme giriş yapılabilmesi için atık üreticilerinin Kullanıcı adı ve Parola talep etmek üzere Firma yetkililerince imzalanmış olan ve ekte sunulan tabstalep formunun doldurularak bağlı bulundukları İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Talep formuna istinaden İl Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınacak kullanıcı adı/ parola ile sisteme girilerek atık beyanında bulunulacaktır.

 

2008, 2009 ve 2010 yıllarında bir önceki yıla istinaden atık beyanı yapmış olan firmaların mevcut Kullanıcı adı ve Parola’ları geçerlidir.

 

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuz aşağıda sunulmuştur.