Seçpet Petrol Ürünleri Mobil Yağları Yetkili Distribütörü

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

Endüstriyel Yağları ve Gresleri

Yüzyıldan uzun süredir, ExxonMobil müşterilerini ekipman üretkenliğinde yeni doruklara çıkaracak derinlemesine sanayi deneyimi, programları ve araçları yardımıyla yağ teknolojisi alanında yenilikçi olagelmiş, endüstriyel makineler için çığır açan yağlar ve gresler imal etmiştir.
Yeniliğe olan bu bağlılık ExxonMobil’in bilimsel olarak geliştirilmiş sentetik performans yağlarından oluşan yüksek kaliteli ürün serisi Mobil SHC ile sonuçlanmıştır

Mobil SHC endüstriyel yağları klasik dişli kutulan ve rüzgar türbinleri için dişli yağlarını, kompresör yağlarını, gıda makineleri için yağları, gresleri ve sirkülasyon yağlarını içerir.

Seçpet, müşterinin üretkenliğini arttırmak amacıyla hem sentetik hem madeni yağ teknoloji içeren çok geniş bir yelpazedeki Mobil endüstriyel yağları satmaktadır. Lütfen detaylar için ExxonMobil Ürün Bilgi Formuna bakın.

 • Mobil DTE hidrolik yağları
 • Mobil endüstriyel dişli yağları, sentetik ve madeni
 • Mobil türbin ve sirkülasyon yağları
 • Mobil soğutma kompresörü yağları
 • Gıda endüstrisi için Mobil yağları ve gresleri
 • Mobil Pegasus gaz motor yağları
 • Mobil Rarus kompresör yağları
 • Mobil kızak ve mil yağları
 • Mobil metal işleme sıvıları
 • Mobil sentetik ve madeni gresler
 

Mobil SHC yağları madeni yağlarda bulunmayan avantajlar sunar. Yüksek sıcaklıklar, yükler ve basınçlar, sık dur-kalk, geniş çalışma sıcaklığı aralığı gibi ağır çalışma koşulları altında Mobil SHC yağları dişlilerde, kompresörlerde, yataklarda veya hava kompresörlerinde güvenli çalışmayı sağlamak için daha da önemli olur.
Örneğin, Mobil SHC yağlarının üst çalışma sınırı yüksek kaliteli madeni yağların maksimum çalışma sıcaklıklarından çok daha yüksektir. Ve mükemmel ısı kararlılığı ve oksidasyon direnciyle çökelti oluşumu azaltılarak yağ boşaltma aralıkları uzatılır.

 

Mobil SHC yağları düşük sıcaklıktaki ortamlarda çalışırken de yararlıdır çünkü madeni yağlar önemli oranda kalınlaşma eğilimindedir. Mobil SHC yağları yüksek viskozite endeksleri sayesinde düşük sıcaklıklarda da akıcı olup film kalınlığı bakımından daha iyidir ve sonuçta makine parçalarını aşırı uçtaki sıcaklıklarda da aşınmaya karşı korur.

 

Mobil SHC yağlarının bütün bu özellikleri başka bir olumlu olasılıkla da sonuçlanır: enerji verimliliği. Sentetikler çalışma sıcaklığında madeni yağlara kıyasla daha kalın bir yağ film tabakası oluşturarak metalin metale temas derecesini ve buna bağlı enerji kaybını düşürür.

 


Ayrıca, mekanik parçalar yağ içinde hareket ederken çalkalanma sebebiyle de enerji kaybı olabilir: sentetiklerin viskozitesi, motorun ilk çalıştığı anda, bunlara denk ve aynı ISO viskozite derecesine sahip madeni yağlardan daha düşüktür ve bu da çalkalanma sırasında madeni yağlardan daha az enerji kaybıyla sonuçlanır. Son olarak, Mobil SHC yağlarının traksiyon katsayısı daha düşük olduğu için, yüksek basınç altındaki davranışları daha iyidir.

Mobil SHC yağları daha iyi çalışmayı sağlar, ekipmanın bulunabilirliğini arttırır ve potansiyel olarak üretkenliği iyileştirir.