Seçpet Petrol Ürünleri  Mobil Yağları Yetkili Distribütörü

Kalite Politikamız

SEÇPET Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
KALİTE POLİTİKASI


Müşterilerimizin beklentilerini yağlama dünyasının yenilikleri ile bir araya getirmek SEÇPET olarak birinci hedefimizidir,

Bu hedefe ulaşmak için;

  • • Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın etkinlikleirni arttırmayı, yaratıcılıklarını teşvik etmeyi,

  • • Tedarikçilerimiz, iş ortakarımız ve çalışanlarımızın katkıları ile karşılıklı ve sürekli öğrenenbir organizasyona sahip olmayı,

  • • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetim modeli mümkün olan tüm faaliyetleirmize yaygınlaştırmayı,

  • • Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslar arası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi,

  • • İş ortaklarımızın gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla iş ortaklarımızın alge ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, iş ortaklarımızın memnuniyetini artırmaya yönelik önlemler almayı,

Görevimiz ve politikamız olarak benimsedik.

Selahattin ÇİNDİR
Genel MüdürPT-5.3-01
Yayın Tarihi: 01.05.2008
Rev. No : 01
Rev. Tarihi : 20.04.2017